ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Προσθετικά, βελτιωτικά ζωοτροφών, ανόργανες πρώτες ύλες

DILAC 38-1

ΓΑΛΑ ΑΠΑΧΟ (προσθήκη σε ζωοτροφές) (σακί 25 kg)

 

 

SOLAFAM

ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΟΣ (BY-PASS) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ (σακί 25 kg)

 

 

ΚΑΛΑΣ

ΑΛΑΤΙ (ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ) (σακί 25 kg)

 

 

TOXISORB

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ (σακί 25 kg)

 

 

 

ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ Granula (ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ) (σακί 25 kg)

 

 


ΣΟΔΑ (ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ) (σακί 25 kg)

 

 

 

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΟΑΣΒΕΣΤΙΟ 22,7% (σακί 25 kg)

 

 

 

ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ (BRUTO)