ΜΙΓΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ

40 ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ (ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΠΡΩΝ

41 ΜΙΓΜΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ( μέχρι 25kg Ζ.Β. )

42 ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ (25kg - 60kg Ζ.Β. )

43 ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ (60kg Ζ.Β. - σφαγή )

49 ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ - ΓΑΛΑΤΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ

Sauen profi - Ισορροπιστής για χοιρομητέρες & κάπρους

Ferkel Profi Plantopur - Ισορροπιστής ανάπτυξης χοιριδίων με Plantopur & Organic Line

Futura Plantopur - Ισορροπιστής προπάχυνσης - πάχυνσης χοίρων με Plantopur & Organic Line

Josamin Plantopur - Ισορροπιστής προπάχυνσης - πάχυνσης χοίρων με Plantopur

Libero - Βιολογικός Ισορροπιστής για χοίρους

Piccolo - Πλήρης τροφή εθισμού για χοιρίδια (>2kg Ζ.Β.)

Piglet - Συμπληρωματική τροφή για απογαλακτισμό χοιριδίων (συμμετοχή 20-25%)

Megajoule - Ενεργειακό συμπλήρωμα τροφής με L-καρνιτίνη

                                                              www.josera-pig.com