ΜΙΓΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΩΝ

40 ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ (ΕΓΚΥΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΑΖΟΜΕΝΩΝ) ΚΑΙ ΚΑΠΡΩΝ

41 ΜΙΓΜΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ( μέχρι 25kg Ζ.Β. )

42 ΜΙΓΜΑ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ (25kg - 60kg Ζ.Β. )

43 ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ (60kg Ζ.Β. - σφαγή )

49 ΜΙΓΜΑ ΧΟΙΡΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ – Breeding sows

Tragemineral Protectin - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΕΣ ΧΟΙΡOΜΗΤΕΡΕΣ με Protectin®  & Organic Line®

Saugemineral Protectin® - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΧΟΙΡOΜΗΤΕΡΕΣ, ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΟΚΕΤΟΟΜΑΔΕΣ με Protectin® & Organic Line®

Sauen-Profi - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡOΜΗΤΕΡΕΣ & ΚΑΠΡΟΥΣ 3% - 4% με Organic Line®   

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ - Piglets

PiggiMil - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ

Active 2-100 ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΕΘΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ  (>2kg Z.B.)     

Efficient 2-100 ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΕΘΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ Crumbles

Active 3-50 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ Crumbles (συμμετοχή 50%)

Efficient 3-40 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ (συμμετοχή 40%)

Safe 3-100 ΠΛΗΡΗΣ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ Crumbles, ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΞΕΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ

FerkelProfi Protectin® - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 4%, ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ PREMIUM με Protectin® & OrganicLine®

FerkelTop Protectin® - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 4%, ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ, PREMIUM με Protectin® & OrganicLine®

FerkelStar - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ 4% με OrganicLine®

 

ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ – Fattening pigs

VormastTop - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 4%, ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΕ ΛΥΣΙΝΗ                                                                                             

FuturaProtectin® - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 3%, PREMIUM με Protectin®  & Organic Line®  

Josamin Protectin® - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ  3%, PREMIUM με Protectin®  & Organic Line®

Mast 10 - IΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ 3%          

Matura - ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΡΟΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΧΟΙΡΩΝ  3%      

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ – Special products for pigs       

Libero - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥΣ 3% - 4%     

Desan - ΤΑΛΚΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΣΤΑΒΛΟ   

Megajoule - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΡΟΦΗΣ με L-καρνιτίνη

Triplex S - ΟΞΙΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ με ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ   

VitalTrunk - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑΡΑ ΖΩΑ     

                                                              www.josera-pig.com