Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

71 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΙΩΝ Α' ΗΛΙΚΙΑΣ (0 - 4η εβδομάδα)

72 ΜΙΓΜΑ ΠΑΧYΝΣΗΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΙΩΝ Β' ΗΛΙΚΙΑΣ (4η - 8η εβδομάδα)

75 ΜΙΓΜΑ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ

Γ. ΟΡΤΥΚΙΑ

87 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΟΡΤΥΚΙΩΝ (1η - 7η εβδομάδα)

88 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΤΥΚΙΩΝ

Δ. ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ (ΦΑΣΙΑΝΟΙ & ΠΕΡΔΙΚΕΣ)

81 ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (φασιανών, περδίκων, ορτυκιών)

82 ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (φασιανών, περδίκων, ορτυκιών)

85 ΜΙΓΜΑ ΩΟΤΟΚΙΑΣ - ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ (φασιανών, περδίκων, ορτυκιών)

89 ΜΙΓΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ (> από 12η εβδομάδα)

 Ε. ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  (bird food)

(ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ, ΑΓΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ)

90 ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

91 ΚΕΛΑΙΔΙΝΗ (σακί 20kg)

92 ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΑΓΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑ (σακί 20kg)

93 ΠΑΠΑΓΑΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΩΜΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ (σακί 20kg)

94 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΤΡΟΦΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ (χωρίς σιτάρι) (σακί 20kg)

 Συμπληρωματικές Σύνθετες Πτηνοτροφές – Ισορροπιστές

251 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5%

251X ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5% (άνευ κοκκιδιοστατικού)

253 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΗΣ ΠΟΥΛΑΔΩΝ - ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2,5%

Dilac - Σκόνη άπαχου γάλατος για προσθήκη σε ζωοτροφές (για όλα τα είδη ζώων)