ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ
 

ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ, MSc.

"ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ"

Α.Π.Θ., 2015

ΚΛΗΣΙΑΡΧΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ, MSc.

"ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΦΑΓΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ"

Α.Π.Θ., 2009


ΖΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ, MSc.

"ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ"

Α.Π.Θ., 2005

   ΖΗΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ, MSc.

"ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ"

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, 2009