ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 

Παραθέτουμε το ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την ευλογιά των αιγο-προβάτων.