Δεν υπάρχει προτεινόμενη χορήγηση του υποκατάστατου γάλακτος Puppy Starter διότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:

  • η ηλικία του κουταβιού
  • το βάρος του κουταβιού
  • τη φυλή
  • ο αριθμός γεννηθέντων κουταβιών
  • τη ποσότητα πρόσληψης γάλακτος των κουταβιών

Οι χρήστες του Puppy Starter μπορούν να υπολογίσουν τη κατάλληλη ποσότητα χορήγησης με τον ακόλουθο τρόπο:

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μπορείτε να χορηγήσετε πολύ συχνά ποσότητα γάλακτος Puppy Starter στα κουτάβια, όσο τους αρέσουν.

Στη συνέχεια μειώστε τη χορήγηση του Puppy Starter 2 έως 3 φορές την ημέρα. Συνίσταται η σταδιακή μείωση των ποσοτήτων Puppy Starter καθώς τα κουτάβια μεγαλώνουν.