ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ     

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ Α.Ε. διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα επιστημόνων που απαρτίζεται από κτηνίατρους  και γεωπόνους - ζωοτέχνες, οι οποίοι με συνεχείς επισκέψεις παρέχουν συνεχή επιμόρφωση, τεχνική υποστήριξη, λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στη μονάδα.
Τα παραπάνω συνθέτουν το θεμέλιο λίθο της επιτυχίας της!
 
Η καθημερινή επαφή με τον πελάτη-κτηνοτρόφο με επισκέψεις στη μονάδα, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίζουμε τα τρέχοντα προβλήματα του Έλληνα κτηνοτρόφου και να του παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις για την επιλογή και τον τρόπο χρήσης των προϊόντων μας άλλα και προτάσεις για τη συνολική εκμετάλευση των πόρων που διαθέτει η επιχείρησή του. Στόχος της τεχνικής υποστήριξης είναι η μεγαλύτερη οικονομικότητα της εκτροφής αλλά και η καλύτερη υγιεινή κατάσταση της μονάδας ώστε να του παρέχει άριστες, ποιοτικά και ποσοτικά, αποδόσεις.
 
                                                        
 
Πέρα των επισκέψεων στις μονάδες, η βιομηχανία μας οργανώνει κάθε χρόνο, μιά σειρά ημερίδων, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, με εξειδικευμένα θέματα, όπου μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της διατροφής και διαχείρισης αγροτικών ζώων. Η μεγάλη αποδοχή και το ενδιαφέρον με το οποίο συμμετέχουν οι παραγωγοί στις ημερίδες, μας δίνει το κίνητρο για να συνεχίσουμε την προσπάθεια ενημέρωσης του παραγωγού για τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αλλά και να ακούσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, προτείνωντας διαχειριστικές λύσεις για την εργονομία και αποδοτικότητα της εκτροφής του.